Index

HAVNA RESTAURANTDRIFT AS

Orgnr: 815239512

adresse: Bryggevegen 2

id

8118

organisasjonsnummer

815239512

navn

HAVNA RESTAURANTDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bryggevegen 2"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2821", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nøklebyvegen 152"], "kommune": "ØSTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "LENA", "postnummer": "2850", "kommunenummer": "3442"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815239512

navn

HAVNA RESTAURANTDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bryggevegen 2

forradrpostnr

2821

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

Nøklebyvegen 152

ppostnr

2850

ppoststed

LENA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.04.2015

stiftelsesdato

18.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815239512

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1680818, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 823377, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 744130}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 79248}}, "journalnr": "2020398407", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815239512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 157982, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 57982}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 665395, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 665395}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 823377}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -262791, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2563360}, "driftsresultat": -319556, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2243804}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11223, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 57}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11281}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -330779}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915304753 [navn] => HAVNA RESTAURANTDRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 815239512 [oppstartsdato] => 2015-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bryggevegen 2"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2821", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nu00f8klebyvegen 152"], "kommune": "u00d8STRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "LENA", "postnummer": "2850", "kommunenummer": "3442"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?