Index

HAVNEDATASERVICE AS

https://www.havnedataservice.com

Orgnr: 816297362

webside: www.havnedataservice.com
adresse: Langveien 22

id

10630

organisasjonsnummer

816297362

navn

HAVNEDATASERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-12-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "95.120", "beskrivelse": "Reparasjon av kommunikasjonsutstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langveien 22"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-10-28

hjemmeside

www.havnedataservice.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816297362

navn

HAVNEDATASERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langveien 22

forradrpostnr

6509

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

95.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.12.2015

stiftelsesdato

28.10.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.havnedataservice.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816297362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1682, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 45032, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16856}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28176}}, "journalnr": "2021125430", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816297362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14076, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -35924}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30956, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30956}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 45032}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2688, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 99823}, "driftsresultat": 3444, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 103267}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3446}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916380690 [navn] => HAVNEDATASERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "95.120", "beskrivelse": "Reparasjon av kommunikasjonsutstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 816297362 [oppstartsdato] => 2015-11-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langveien 22"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => www.havnedataservice.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?