Index

HAVSULE AS

Orgnr: 818835582

adresse: Vidars gate 2

id

17021

organisasjonsnummer

818835582

navn

HAVSULE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-06

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vidars gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0452", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818835582

navn

HAVSULE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vidars gate 2

forradrpostnr

0452

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.04.2017

stiftelsesdato

08.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818835582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2237527, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30286, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1786}}, "journalnr": "2021242773", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818835582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2494, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -27506}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 27792, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 27792}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30286}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3486, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3486}, "driftsresultat": -3486, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3486}}]

Reserver mot visning?