Index

HBC NORGE AS

Orgnr: 893625712

tlf: 91 37 22 74
mobil: 913 72 274
adresse: Langvassvegen 26

id

81721

organisasjonsnummer

893625712

navn

HBC NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-07

naeringskode1

{"kode": "45.192", "beskrivelse": "Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langvassvegen 26"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "LER", "postnummer": "7234", "kommunenummer": "5028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893625712

navn

HBC NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langvassvegen 26

forradrpostnr

7234

forradrpoststed

LER

forradrkommnr

5028

forradrkommnavn

MELHUS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.192

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.02.2009

stiftelsesdato

30.01.2009

tlf

91 37 22 74

tlf_mobil

913 72 274

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893625712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2506015, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 66112, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 66112}}, "journalnr": "2021558969", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893625712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -716354, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -916354}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 782466, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 419137}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 363329}}, "sumEgenkapitalGjeld": 66112}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -308, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 279}, "driftsresultat": -279, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -308}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993645419 [navn] => HBC NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.192", "beskrivelse": "Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 893625712 [oppstartsdato] => 2009-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langvassvegen 26"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "LER", "postnummer": "7234", "kommunenummer": "5028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?