Index

HBFO INVEST AS

Orgnr: 893581332

adresse: Platous gate 2

id

81633

organisasjonsnummer

893581332

navn

HBFO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-01-29

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Platous gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0190", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-22

postadresse

{"land": "Polen", "adresse": ["Zamkowa 3c"], "landkode": "PL", "poststed": "72-200 Nowogard"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

893581332

navn

HBFO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Platous gate 2

forradrpostnr

0190

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Zamkowa 3c

ppostnr

ppoststed

72-200 Nowogard

ppostland

Polen

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.01.2009

stiftelsesdato

22.01.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893581332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2140015, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 56940, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 56940}}, "journalnr": "2020917119", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893581332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -245974, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -345974}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 302915, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 302915}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 56941}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?