Index

HBV8 AS

Orgnr: 819085382

adresse: Hylkjeflaten 18

id

17694

organisasjonsnummer

819085382

navn

HBV8 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-07

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hylkjeflaten 18"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HYLKJE", "postnummer": "5109", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819085382

navn

HBV8 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hylkjeflaten 18

forradrpostnr

5109

forradrpoststed

HYLKJE

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.06.2017

stiftelsesdato

04.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819085382

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1302438, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25287590, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 25287590}}, "journalnr": "2019740644", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819085382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1037148, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1067148}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26324738, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2812238}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23512500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25287590}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1048431, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35936}, "driftsresultat": -35936, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1012495, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1012500}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1048431}}]

Reserver mot visning?