Index

HE AGENCY AS

Orgnr: 822049362

adresse: Maja Linnea Kristina Lundström, Harbitzalléen 12D

id

26593

organisasjonsnummer

822049362

navn

HE AGENCY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.160", "beskrivelse": "Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Maja Linnea Kristina Lundström", "Harbitzalléen 12D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0275", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822049362

navn

HE AGENCY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Maja Linnea Kristina Lundström Harbitzalléen 12D

forradrpostnr

0275

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.160

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2019

stiftelsesdato

15.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822049362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 5108, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 837370, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 837370}}, "journalnr": "2021128984", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822049362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 653937, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 623937}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 183433, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 183433}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 837370}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 403781, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 738514}, "driftsresultat": 530650, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1269164}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9398, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15009}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5611}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 540048}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922086958 [navn] => HE AGENCY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.160", "beskrivelse": "Agenturhandel med tekstiler, klu00e6r, pelsskinn, skotu00f8y og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822049362 [oppstartsdato] => 2019-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Maja Linnea Kristina Lundstru00f6m", "Harbitzallu00e9en 12D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0275", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?