Index

HE CONSULTING AS

Orgnr: 812162942

mobil: 97523915
adresse: Tingsakerveien 22

id

1443

organisasjonsnummer

812162942

navn

HE CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-18

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tingsakerveien 22"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812162942

navn

HE CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tingsakerveien 22

forradrpostnr

4790

forradrpoststed

LILLESAND

forradrkommnr

4215

forradrkommnavn

LILLESAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.07.2013

stiftelsesdato

03.04.2013

tlf

tlf_mobil

97523915

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812162942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2411325, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 718350, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 481787}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 236564}}, "journalnr": "2021457365", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812162942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 382395, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 282395}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 335955, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 225052}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 110903}}, "sumEgenkapitalGjeld": 718350}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 280240, "totalresultat": 280240, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 78793}, "driftsresultat": 370231, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 449024}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8408, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8444}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 361823}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912246949 [navn] => HE CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812162942 [oppstartsdato] => 2013-04-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tingsakerveien 22"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?