Index

HEBO-INVEST AS

Orgnr: 819195552

adresse: Krillåsjordet 5

id

17985

organisasjonsnummer

819195552

navn

HEBO-INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-26

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krillåsjordet 5"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1386", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819195552

navn

HEBO-INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krillåsjordet 5

forradrpostnr

1386

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2017

stiftelsesdato

25.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819195552

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2285189, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13648883, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12759829}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 889053}}, "journalnr": "2021312451", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819195552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11364231, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11328231}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2284652, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2284652}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13648883}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3244048, "totalresultat": 3244048, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14872}, "driftsresultat": -14872, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3258920, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3299488}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 40568}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3244048}}]

Reserver mot visning?