Index

HECHLA ÅRENGA AS

Orgnr: 812049712

tlf: 67 13 12 22
adresse: Ringeriksveien 173

id

1184

organisasjonsnummer

812049712

navn

HECHLA ÅRENGA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.390", "beskrivelse": "Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringeriksveien 173"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "VØYENENGA", "postnummer": "1339", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-16

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812049712

navn

HECHLA ÅRENGA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringeriksveien 173

forradrpostnr

1339

forradrpoststed

VØYENENGA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.390

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2013

stiftelsesdato

16.05.2013

tlf

67 13 12 22

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812049712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2370123, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31443580, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25728495}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5715085}}, "journalnr": "2021310636", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812049712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 591166, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5768429}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5177263}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30852413, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8000391}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 22852022}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31443580}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19924, "totalresultat": -19924, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2970641}, "driftsresultat": 776712, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3747354}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -802256, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 802256}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -25544}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912053741 [navn] => HECHLA ÅRENGA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.390", "beskrivelse": "Bearbeiding og konservering av frukt og gru00f8nnsaker ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812049712 [oppstartsdato] => 2013-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringeriksveien 173"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Vu00d8YENENGA", "postnummer": "1339", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?