Index

HEDDALSVEIEN 15 AS

Orgnr: 814907902

adresse: Hegdalveien 87

id

7336

organisasjonsnummer

814907902

navn

HEDDALSVEIEN 15 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hegdalveien 87"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3261", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2111 Stubberød"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3255", "kommunenummer": "3805"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814907902

navn

HEDDALSVEIEN 15 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hegdalveien 87

forradrpostnr

3261

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2111 Stubberød

ppostnr

3255

ppoststed

LARVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.02.2015

stiftelsesdato

09.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814907902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2498719, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3432389, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3092056}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 340333}}, "journalnr": "2021468681", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814907902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 300001, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300001}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3132388, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 132388}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3432389}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -108201, "totalresultat": -108201, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 55600}, "driftsresultat": -40600, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -98118, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 98123}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -138719}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914910587 [navn] => HEDDALSVEIEN 15 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814907902 [oppstartsdato] => 2015-01-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hegdalveien 87"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3261", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2111 Stubberu00f8d"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3255", "kommunenummer": "3805"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?