Index

HEDMARK UTEMILJØ AS

Orgnr: 815583132

adresse: Solbergvegen 4

id

8916

organisasjonsnummer

815583132

navn

HEDMARK UTEMILJØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solbergvegen 4"], "kommune": "LØTEN", "landkode": "NO", "poststed": "LØTEN", "postnummer": "2340", "kommunenummer": "3412"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815583132

navn

HEDMARK UTEMILJØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solbergvegen 4

forradrpostnr

2340

forradrpoststed

LØTEN

forradrkommnr

3412

forradrkommnavn

LØTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.06.2015

stiftelsesdato

01.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815583132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1554852, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 728835, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 335668}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 393167}}, "journalnr": "2020271562", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815583132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -71969, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -101969}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 800804, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 374630}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 426174}}, "sumEgenkapitalGjeld": 728835}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 401679, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2527596}, "driftsresultat": 440727, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2968323}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -39048, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 86}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39134}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 401679}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915590977 [navn] => HEDMARK UTEMILJØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 815583132 [oppstartsdato] => 2015-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solbergvegen 4"], "kommune": "Lu00d8TEN", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8TEN", "postnummer": "2340", "kommunenummer": "3412"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?