Index

HEGRA BYGGSERVICE AS

Orgnr: 812061542

adresse: Kyllovegen 79

id

1208

organisasjonsnummer

812061542

navn

HEGRA BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kyllovegen 79"], "kommune": "STJØRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HEGRA", "postnummer": "7520", "kommunenummer": "5035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812061542

navn

HEGRA BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kyllovegen 79

forradrpostnr

7520

forradrpoststed

HEGRA

forradrkommnr

5035

forradrkommnavn

STJØRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.06.2013

stiftelsesdato

17.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812061542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2500549, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1577592, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 328704}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1248889}}, "journalnr": "2021551839", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812061542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 494179, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 11395}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 482784}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1083413, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1083413}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1577592}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 149928, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6167678}, "driftsresultat": 202135, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6369813}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5852, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5853}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 196283}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997913272 [navn] => HEGRA BYGGSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-02-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812061542 [oppstartsdato] => 2012-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kyllovegen 79"], "kommune": "STJu00d8RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HEGRA", "postnummer": "7520", "kommunenummer": "5035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-17 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?