Index

HEIDIS TUR & TAXI SERVICE AS

Orgnr: 815580532

mobil: 957 14 123
adresse: Rosenlundveien 9B

id

8906

organisasjonsnummer

815580532

navn

HEIDIS TUR & TAXI SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.320", "beskrivelse": "Drosjebiltransport"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rosenlundveien 9B"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRØD", "postnummer": "3150", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815580532

navn

HEIDIS TUR & TAXI SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rosenlundveien 9B

forradrpostnr

3150

forradrpoststed

TOLVSRØD

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.06.2015

stiftelsesdato

17.06.2015

tlf

tlf_mobil

957 14 123

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

15.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815580532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2033941, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2310709, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1835373}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 475336}}, "journalnr": "2020782006", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815580532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -313412, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -343412}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2624121, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 829524}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1794597}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2310709}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -312522, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3274108}, "driftsresultat": -185100, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3089008}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -127422, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 84}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 127506}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -312522}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 981364511 [navn] => HEIDIS TUR & TAXI SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-12-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.320", "beskrivelse": "Drosjebiltransport"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 815580532 [oppstartsdato] => 1999-08-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rosenlundveien 9B"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRu00d8D", "postnummer": "3150", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-17 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?