Index

HEIMBERG HOLDING AS

Orgnr: 818673922

adresse: Rising terrasse 69

id

16547

organisasjonsnummer

818673922

navn

HEIMBERG HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-08

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rising terrasse 69"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3716", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818673922

navn

HEIMBERG HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rising terrasse 69

forradrpostnr

3716

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.03.2017

stiftelsesdato

20.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818673922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2315423, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6814850, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5442500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1372350}}, "journalnr": "2021363939", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818673922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6304461, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 537188}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5767273}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 510389, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 510389}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6814850}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1191871, "totalresultat": 1191871, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8095}, "driftsresultat": 39906, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 48000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1160916, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1163685}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2769}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1200822}}]

Reserver mot visning?