Index

HEIMEN NÆRINGSBYGG AS

Orgnr: 812325752

mobil: 480 96 480
adresse: Verkseier Furulunds vei 12

id

1817

organisasjonsnummer

812325752

navn

HEIMEN NÆRINGSBYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Verkseier Furulunds vei 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1976-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 89 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812325752

navn

HEIMEN NÆRINGSBYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Verkseier Furulunds vei 12

forradrpostnr

0668

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 89 Alnabru

ppostnr

0614

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.01.1976

tlf

tlf_mobil

480 96 480

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812325752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2551619, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35022556, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33821000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1201556}}, "journalnr": "2021532580", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812325752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 26694604, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15275563}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11419041}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8327952, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1281414}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7046538}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35022556}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1605779, "totalresultat": 1605779, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3715990}, "driftsresultat": 2223650, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5939640}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -164619, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3183}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 167802}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2059031}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982993830 [navn] => HEIMEN NÆRINGSBYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812325752 [oppstartsdato] => 1998-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Verkseier Furulunds vei 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 89 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?