Index

HEIMLY HOLDING AS

Orgnr: 819175292

adresse: Birkelandshaugen 16

id

17924

organisasjonsnummer

819175292

navn

HEIMLY HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-30

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Birkelandshaugen 16"], "kommune": "AUSTEVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "STOREBØ", "postnummer": "5392", "kommunenummer": "4625"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819175292

navn

HEIMLY HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Birkelandshaugen 16

forradrpostnr

5392

forradrpoststed

STOREBØ

forradrkommnr

4625

forradrkommnavn

AUSTEVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.06.2017

stiftelsesdato

23.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819175292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2027527, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 702351, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 702351}}, "journalnr": "2020775038", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819175292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 541476, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 511476}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 160875, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16612}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 144263}}, "sumEgenkapitalGjeld": 702351}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3326, "totalresultat": -3326, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16231}, "driftsresultat": -5231, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 968, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3693}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2725}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4263}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921095996 [navn] => HEIMLY HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819175292 [oppstartsdato] => 2018-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Birkelandshaugen 16"], "kommune": "AUSTEVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "STOREBu00d8", "postnummer": "5392", "kommunenummer": "4625"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?