Index

HEIS-SERVICE AS

Orgnr: 815382722

adresse: c/o Glen Petter Krohn, Rogalandsgata 4

id

8466

organisasjonsnummer

815382722

navn

HEIS-SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.290", "beskrivelse": "Annet installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Glen Petter Krohn", "Rogalandsgata 4"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4011", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

815382722

navn

HEIS-SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Glen Petter Krohn Rogalandsgata 4

forradrpostnr

4011

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.05.2015

stiftelsesdato

08.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815382722

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1482502, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2019941717", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815382722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -30000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -30000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?