Index

HELGERUD BILVERKSTED AVD. PERSONBIL AS

Orgnr: 815621522

adresse: Haneborgveien 6

id

9020

organisasjonsnummer

815621522

navn

HELGERUD BILVERKSTED AVD. PERSONBIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haneborgveien 6"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJØRKELANGEN", "postnummer": "1940", "kommunenummer": "3026"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815621522

navn

HELGERUD BILVERKSTED AVD. PERSONBIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haneborgveien 6

forradrpostnr

1940

forradrpoststed

BJØRKELANGEN

forradrkommnr

3026

forradrkommnavn

AURSKOG-HØLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.07.2015

stiftelsesdato

26.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815621522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2282647, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3818981, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1363028}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2455953}}, "journalnr": "2021307554", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815621522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2732809, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2702809}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1086172, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 750172}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 336000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3818981}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 354981, "totalresultat": 354981, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4404401}, "driftsresultat": 350520, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4754922}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 79347, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 98699}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19352}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 429868}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972308706 [navn] => HELGERUD BILVERKSTED AVD PERSONBIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 815621522 [oppstartsdato] => 1992-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haneborgveien 6"], "kommune": "AURSKOG-Hu00d8LAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJu00d8RKELANGEN", "postnummer": "1940", "kommunenummer": "3026"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-26 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?