Index

HELLEBERG AS

Orgnr: 912592979

adresse: Røyskattlia

id

118323

organisasjonsnummer

912592979

navn

HELLEBERG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røyskattlia"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "ELSFJORD", "postnummer": "8672", "kommunenummer": "1824"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1965-12-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røyskattlia"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "ELSFJORD", "postnummer": "8672", "kommunenummer": "1824"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912592979

navn

HELLEBERG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røyskattlia

forradrpostnr

8672

forradrpoststed

ELSFJORD

forradrkommnr

1824

forradrkommnavn

VEFSN

forradrland

Norge

postadresse

Røyskattlia

ppostnr

8672

ppoststed

ELSFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

29.12.1965

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912592979

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1526108, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8511829, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 520281}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7991548}}, "journalnr": "2020241593", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912592979"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6504445, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6204445}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2007384, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2007384}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8511829}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26212, "totalresultat": 26212, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 102162}, "driftsresultat": -102162, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 135758, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 135758}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33596}}]

Reserver mot visning?