Index

HELLELAND KONSULENTTJENESTER AS

Orgnr: 818647522

adresse: Grudevarden 70

id

16477

organisasjonsnummer

818647522

navn

HELLELAND KONSULENTTJENESTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grudevarden 70"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818647522

navn

HELLELAND KONSULENTTJENESTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grudevarden 70

forradrpostnr

4351

forradrpoststed

KLEPPE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.03.2017

stiftelsesdato

20.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818647522

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1905926, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020647502", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818647522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3794, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -33794}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3794, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3794}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 65992, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19036}, "driftsresultat": 65992, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 85028}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 65992}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918691960 [navn] => HELLELAND KONSULENTTJENESTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818647522 [oppstartsdato] => 2017-02-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grudevarden 70"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?