Index

HELLENÆS EIENDOM AS

Orgnr: 912596788

tlf: 90 54 53 22
adresse: Øvre Bøkeligate 27

id

118389

organisasjonsnummer

912596788

navn

HELLENÆS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Bøkeligate 27"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1971-03-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912596788

navn

HELLENÆS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Bøkeligate 27

forradrpostnr

3256

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

09.03.1971

tlf

90 54 53 22

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596788

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2501051, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 541101, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 510392}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30709}}, "journalnr": "2021553355", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596788"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 39318, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9318}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 501783, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 475066}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 26717}}, "sumEgenkapitalGjeld": 541101}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -54635, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 70229}, "driftsresultat": -70229, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 136, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 136}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -70093}}]

Reserver mot visning?