Index

HELLERUDHAUGEN EIENDOMSUTVIKLING AS

Orgnr: 815552652

adresse: Grønland 67

id

8851

organisasjonsnummer

815552652

navn

HELLERUDHAUGEN EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-18

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønland 67"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["pb 323 Bragernes"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3001", "kommunenummer": "3005"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815552652

navn

HELLERUDHAUGEN EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønland 67

forradrpostnr

3045

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

pb 323 Bragernes

ppostnr

3001

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.06.2015

stiftelsesdato

20.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815552652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2576723, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34729034, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 196057}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34532977}}, "journalnr": "2021563991", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815552652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1202965, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 110000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1092965}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 33526069, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3188830}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 30337239}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34729034}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1213444, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 49672519}, "driftsresultat": 1554828, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 51227347}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 869, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3131}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2262}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1555697}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815563042 [navn] => HELLERUDHAUGEN EIENDOMSUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815552652 [oppstartsdato] => 2015-05-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nland 67"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["pb 323 Bragernes"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3001", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?