Index

HELLESTØ HANDEL AS

Orgnr: 912593460

adresse: Gjerdesvollen 19

id

118335

organisasjonsnummer

912593460

navn

HELLESTØ HANDEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-16

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gjerdesvollen 19"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4045", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912593460

navn

HELLESTØ HANDEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gjerdesvollen 19

forradrpostnr

4045

forradrpoststed

HAFRSFJORD

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.10.2013

stiftelsesdato

19.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912593460

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2487819, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6436861, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4515001}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1921860}}, "journalnr": "2021457425", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912593460"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6341477, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21224}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6320253}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 95384, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 95384}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6436861}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 33243, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7763}, "driftsresultat": -7763, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 44949, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 44976}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 37186}}]

Reserver mot visning?