Index

HELSEHUSET HAUGESUND AS

Orgnr: 812068512

adresse: Strandgata 92

id

1221

organisasjonsnummer

812068512

navn

HELSEHUSET HAUGESUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 92"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5528", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812068512

navn

HELSEHUSET HAUGESUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 92

forradrpostnr

5528

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812068512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2371619, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 215129531, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 210281887}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4847645}}, "journalnr": "2021314321", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812068512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32270921, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30701736}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1569184}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 182858610, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4796985}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 178061625}}, "sumEgenkapitalGjeld": 215129531}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1998276, "totalresultat": 1998276, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11679995}, "driftsresultat": 9362927, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21042922}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6801036, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 339536}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7140572}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2561892}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916942567 [navn] => HELSEHUSET HAUGESUND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-03-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812068512 [oppstartsdato] => 2015-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 92"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5528", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?