Index

HELSELABEN AS

Orgnr: 812066242

adresse: 2. etasje, Hovtunsenteret

id

1219

organisasjonsnummer

812066242

navn

HELSELABEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-12

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["2. etasje", "Hovtunsenteret"], "kommune": "HEMSEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HEMSEDAL", "postnummer": "3560", "kommunenummer": "3042"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 51"], "kommune": "HEMSEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HEMSEDAL", "postnummer": "3561", "kommunenummer": "3042"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812066242

navn

HELSELABEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

2. etasje Hovtunsenteret

forradrpostnr

3560

forradrpoststed

HEMSEDAL

forradrkommnr

3042

forradrkommnavn

HEMSEDAL

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 51

ppostnr

3561

ppoststed

HEMSEDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.06.2013

stiftelsesdato

21.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812066242

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1747468, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 986187, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 120530}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 865657}}, "journalnr": "2020474907", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812066242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 63557, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 70000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6443}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 922630, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 670646}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 251984}}, "sumEgenkapitalGjeld": 986187}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 24917, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2453557}, "driftsresultat": 26996, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2480554}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2079, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 202}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2282}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 24917}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912077624 [navn] => HELSELABEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812066242 [oppstartsdato] => 2013-05-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["2. etasje", "Hovtunsenteret"], "kommune": "HEMSEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HEMSEDAL", "postnummer": "3560", "kommunenummer": "3042"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 51"], "kommune": "HEMSEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HEMSEDAL", "postnummer": "3561", "kommunenummer": "3042"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?