Index

HELSELEVERANDØREN AS

Orgnr: 818665822

mobil: 922 11 887
adresse: St. Olavs plass 3

id

16514

organisasjonsnummer

818665822

navn

HELSELEVERANDØREN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

antallAnsatte

141

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St. Olavs plass 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0165", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818665822

navn

HELSELEVERANDØREN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

St. Olavs plass 3

forradrpostnr

0165

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

78.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

21.02.2017

tlf

tlf_mobil

922 11 887

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

141

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818665822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2556867, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20249022, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1014636}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19234386}}, "journalnr": "2021539637", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818665822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6291359, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18180}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6273179}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13957663, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13957663}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20249022}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5832471, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36201291}, "driftsresultat": 7470100, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 43671392}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15959, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27661}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11701}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7486060}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918840699 [navn] => HELSELEVERANDØREN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 141 [overordnetEnhet] => 818665822 [oppstartsdato] => 2017-03-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["St. Olavs plass 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0165", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?