Index

HELT ADEKVAT AS

Orgnr: 812111302

adresse: C/O Marius Lille-Mæhlum, Slottåsen 5

id

1343

organisasjonsnummer

812111302

navn

HELT ADEKVAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Marius Lille-Mæhlum", "Slottåsen 5"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "TJØME", "postnummer": "3145", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812111302

navn

HELT ADEKVAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O Marius Lille-Mæhlum Slottåsen 5

forradrpostnr

3145

forradrpoststed

TJØME

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812111302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2324075, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 511837, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 468530}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 43307}}, "journalnr": "2021373652", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812111302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 460972, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 430972}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 50865, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 50427}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 438}}, "sumEgenkapitalGjeld": 511837}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8296, "totalresultat": -8296, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19630}, "driftsresultat": -10630, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10633}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912128334 [navn] => HELT ADEKVAT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812111302 [oppstartsdato] => 2013-06-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Marius Lille-Mu00e6hlum", "Slottu00e5sen 5"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "TJu00d8ME", "postnummer": "3145", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?