Index

HEMA INVEST HOLDING AS

Orgnr: 812155822

adresse: Oreveien 15

id

1408

organisasjonsnummer

812155822

navn

HEMA INVEST HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oreveien 15"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1446", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812155822

navn

HEMA INVEST HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oreveien 15

forradrpostnr

1446

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.11.2013

stiftelsesdato

10.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812155822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317021, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1925027, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 754275}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1170752}}, "journalnr": "2021363990", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812155822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -829288, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 70000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -899288}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2754315, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 60537}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2693778}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1925027}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 385365, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 265126}, "driftsresultat": 140498, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 405624}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 262343, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 282986}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20643}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 402841}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 826981032 [navn] => HEMA INVEST HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812155822 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Oreveien 15"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1446", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?