Index

HEMJERN AS

Orgnr: 817719902

tlf: 98 82 35 51
adresse: Petedalsheia 146

id

14209

organisasjonsnummer

817719902

navn

HEMJERN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Petedalsheia 146"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SANDSLI", "postnummer": "5254", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817719902

navn

HEMJERN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Petedalsheia 146

forradrpostnr

5254

forradrpoststed

SANDSLI

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

72.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2016

stiftelsesdato

02.06.2016

tlf

98 82 35 51

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817719902

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1825616, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3235520, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1349990}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1885529}}, "journalnr": "2020557352", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817719902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2491455, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2430000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 61455}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 744065, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 744065}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3235520}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 32133, "totalresultat": 32133, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 159581}, "driftsresultat": 40420, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 200000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 787, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 917}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 131}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 41206}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917810400 [navn] => HEMJERN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817719902 [oppstartsdato] => 2016-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Petedalsheia 146"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SANDSLI", "postnummer": "5254", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?