Index

HENNINGSVÆR BRYGGE AS

Orgnr: 870941862

tlf: 61 34 05 13
adresse: Skatrudvegen 80

id

54139

organisasjonsnummer

870941862

navn

HENNINGSVÆR BRYGGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skatrudvegen 80"], "kommune": "ØYSTRE SLIDRE", "landkode": "NO", "poststed": "HEGGENES", "postnummer": "2940", "kommunenummer": "3453"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-08-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

870941862

navn

HENNINGSVÆR BRYGGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skatrudvegen 80

forradrpostnr

2940

forradrpoststed

HEGGENES

forradrkommnr

3453

forradrkommnavn

ØYSTRE SLIDRE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

05.08.1994

tlf

61 34 05 13

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870941862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2183537, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1861535, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 830452}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1031083}}, "journalnr": "2020952813", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870941862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1764522, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1664522}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 97013, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 97013}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1861535}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 586186, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 286144}, "driftsresultat": 422760, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 708904}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24578, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1403}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 25981}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 398182}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983328954 [navn] => HENNINGSVÆR BRYGGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-05-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870941862 [oppstartsdato] => 1995-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skatrudvegen 80"], "kommune": "u00d8YSTRE SLIDRE", "landkode": "NO", "poststed": "HEGGENES", "postnummer": "2940", "kommunenummer": "3453"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?