Index

HERBRAND HARALDSETH AS

Orgnr: 819026602

adresse: Lilleakerveien 5

id

17530

organisasjonsnummer

819026602

navn

HERBRAND HARALDSETH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-19

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lilleakerveien 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819026602

navn

HERBRAND HARALDSETH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lilleakerveien 5

forradrpostnr

0283

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.05.2017

stiftelsesdato

04.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819026602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2489559, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6433360, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 168975}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6264385}}, "journalnr": "2021539107", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819026602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2394002, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 187469}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2206533}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4039358, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4039358}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6433360}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4918691, "totalresultat": 4918691, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8766}, "driftsresultat": -8766, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4966815, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4966972}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 157}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4958049}}]

Reserver mot visning?