Index

HERBRANDSEN INVEST AS

Orgnr: 812070592

adresse: Ringshusveien 34A

id

1231

organisasjonsnummer

812070592

navn

HERBRANDSEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-13

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringshusveien 34A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-31

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812070592

navn

HERBRANDSEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringshusveien 34A

forradrpostnr

1160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2013

stiftelsesdato

31.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812070592

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2002243, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 42040373, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16909586}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 25130787}}, "journalnr": "2020744518", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812070592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41847133, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 319808}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 41527325}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 193240, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 193240}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 42040373}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5601637, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 61011}, "driftsresultat": -61011, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5852811, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7593695}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1740884}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5791801}}]

Reserver mot visning?