Index

HERENCIA AS

Orgnr: 886342632

mobil: 48283975
adresse: Bekkelagsterrassen 15B

id

68657

organisasjonsnummer

886342632

navn

HERENCIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-16

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkelagsterrassen 15B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1177", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886342632

navn

HERENCIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkelagsterrassen 15B

forradrpostnr

1177

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.12.2003

stiftelsesdato

01.09.2003

tlf

tlf_mobil

48283975

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886342632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2587103, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2372583, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2372583}}, "journalnr": "2021606317", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886342632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2314986, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2214786}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 57597, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 57597}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2372583}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 250926, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35429}, "driftsresultat": -35429, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 286355, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 286355}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 250926}}]

Reserver mot visning?