Index

HERFØL MARINA AS

https://herfoelmarina.no

Orgnr: 877066592

tlf: 69 36 63 00
webside: herfoelmarina.no
adresse: Fastlandsveien 292

id

57735

organisasjonsnummer

877066592

navn

HERFØL MARINA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.642", "beskrivelse": "Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fastlandsveien 292"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTERØY", "postnummer": "1684", "kommunenummer": "3011"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-11-06

hjemmeside

herfoelmarina.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877066592

navn

HERFØL MARINA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fastlandsveien 292

forradrpostnr

1684

forradrpoststed

VESTERØY

forradrkommnr

3011

forradrkommnavn

HVALER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.642

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.01.1997

stiftelsesdato

06.11.1996

tlf

69 36 63 00

tlf_mobil

url

herfoelmarina.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877066592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2468569, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21890543, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6832577}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15057966}}, "journalnr": "2021439786", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877066592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9911001, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7411001}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11979541, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10750587}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1228954}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21890543}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4888446, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 50593398}, "driftsresultat": 2507759, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 53101156}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2895298, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3078648}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 183350}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5403057}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971617071 [navn] => HERFØL MARINA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.642", "beskrivelse": "Butikkhandel med fritidsbu00e5ter og -utstyr"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 877066592 [oppstartsdato] => 1980-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fastlandsveien 292"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTERu00d8Y", "postnummer": "1684", "kommunenummer": "3011"} [links] => [] [hjemmeside] => herfoelmarina.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stokker"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTERu00d8Y", "postnummer": "1684", "kommunenummer": "3011"} [datoEierskifte] => 1996-11-06 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?