Index

HESPETRE FORLAG AS

Orgnr: 912876802

mobil: 413 17 722
adresse: Bygdøy allé 21

id

124529

organisasjonsnummer

912876802

navn

HESPETRE FORLAG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "58.110", "beskrivelse": "Utgivelse av bøker"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdøy allé 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912876802

navn

HESPETRE FORLAG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdøy allé 21

forradrpostnr

0262

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

58.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

24.10.2013

tlf

tlf_mobil

413 17 722

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876802

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1961908, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 118662, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 118662}}, "journalnr": "2020716809", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -24249, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -54249}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 142911, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 142911}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 118662}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7928, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 203996}, "driftsresultat": 8301, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 212297}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -373, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 379}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7928}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922605904 [navn] => HESPETRE FORLAG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "58.110", "beskrivelse": "Utgivelse av bu00f8ker"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912876802 [oppstartsdato] => 2019-03-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygdu00f8y allu00e9 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?