Index

HESTÅSEN AS

Orgnr: 820795202

adresse: Østre Grenstøl 117

id

22508

organisasjonsnummer

820795202

navn

HESTÅSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre Grenstøl 117"], "kommune": "TVEDESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEDESTRAND", "postnummer": "4900", "kommunenummer": "4213"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

820795202

navn

HESTÅSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre Grenstøl 117

forradrpostnr

4900

forradrpoststed

TVEDESTRAND

forradrkommnr

4213

forradrkommnavn

TVEDESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.04.2018

stiftelsesdato

16.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820795202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1654740, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1536683, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1297842}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 238842}}, "journalnr": "2020373285", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820795202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 49166, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -50834}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1487517, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1487517}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1536683}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41999, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 42099}, "driftsresultat": -42099, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 99, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 169}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41999}}]

Reserver mot visning?