Index

HHH HOLDING AS

Orgnr: 912122506

mobil: 907 18 571
adresse: Toppenveien 29

id

107882

organisasjonsnummer

912122506

navn

HHH HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Toppenveien 29"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SLITU", "postnummer": "1859", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912122506

navn

HHH HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Toppenveien 29

forradrpostnr

1859

forradrpoststed

SLITU

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2013

stiftelsesdato

13.06.2013

tlf

tlf_mobil

907 18 571

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912122506

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1501998, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 659777, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 633333}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26444}}, "journalnr": "2020216120", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912122506"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -120893, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -170893}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 780670, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 970}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 779700}}, "sumEgenkapitalGjeld": 659777}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -47427, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14876}, "driftsresultat": -14876, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23843, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23844}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -38719}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999512011 [navn] => HHH HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912122506 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Toppenveien 29"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SLITU", "postnummer": "1859", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?