Index

HHR-HEIDIS HUSHJELP OG RENGJØRINGSBYRÅ AS

Orgnr: 821192862

adresse: Blåbærsvingen 7

id

23825

organisasjonsnummer

821192862

navn

HHR-HEIDIS HUSHJELP OG RENGJØRINGSBYRÅ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blåbærsvingen 7"], "kommune": "VÅLER", "landkode": "NO", "poststed": "VÅLER I SOLØR", "postnummer": "2436", "kommunenummer": "3419"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821192862

navn

HHR-HEIDIS HUSHJELP OG RENGJØRINGSBYRÅ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blåbærsvingen 7

forradrpostnr

2436

forradrpoststed

VÅLER I SOLØR

forradrkommnr

3419

forradrkommnavn

VÅLER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.07.2018

stiftelsesdato

06.07.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

821192862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1615938, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2080720, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 269360}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1811360}}, "journalnr": "2020335202", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821192862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1441218, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1341218}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 639502, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 637731}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1771}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2080720}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3995, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3419263}, "driftsresultat": 5428, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3424691}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 337, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2297}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1960}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5766}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921219733 [navn] => HHR HEIDIS HUSHJELP OG RENGJØRINGSBYRÅ AS AVD VÅLER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 821192862 [oppstartsdato] => 2018-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Blu00e5bu00e6rsvingen 7"], "kommune": "Vu00c5LER (INNLANDET)", "landkode": "NO", "poststed": "Vu00c5LER I SOLu00d8R", "postnummer": "2436", "kommunenummer": "3419"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 922053545 [navn] => HHR-HEIDIS HUSHJELP OG RENGJØRINGSBYRÅ AS AVD EIDSVOLL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 821192862 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestengsletta 32B"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5HOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?