Index

HIDDEN PARADISE AS

Orgnr: 822146392

adresse: Olav Kyrres gate 13

id

27006

organisasjonsnummer

822146392

navn

HIDDEN PARADISE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav Kyrres gate 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0273", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822146392

navn

HIDDEN PARADISE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav Kyrres gate 13

forradrpostnr

0273

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2019

stiftelsesdato

28.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822146392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2131631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 246804, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 178445}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 68360}}, "journalnr": "2020885854", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822146392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 199107, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 169107}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 47697, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47697}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 246804}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-12-28", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 169107, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5929}, "driftsresultat": 212674, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 218603}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4130, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4100}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -30}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 216804}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922178518 [navn] => HIDDEN PARADISE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822146392 [oppstartsdato] => 2018-12-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olav Kyrres gate 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0273", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?