Index

HIERONYMUS HEYERDAHLS GATE 1 HOLDING AS

Orgnr: 822063772

adresse: Dronning Mauds gate 10

id

26661

organisasjonsnummer

822063772

navn

HIERONYMUS HEYERDAHLS GATE 1 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Mauds gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ferd AS", "Postboks 1413 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0115", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

822063772

navn

HIERONYMUS HEYERDAHLS GATE 1 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronning Mauds gate 10

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Ferd AS Postboks 1413 Vika

ppostnr

0115

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2019

stiftelsesdato

12.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822063772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2579523, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1207717690, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1181797332}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 25920358}}, "journalnr": "2021566676", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822063772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 441966139, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 441966139}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 765751551, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14778581}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 750972970}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1207717690}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3236437, "totalresultat": -3236437, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 328725}, "driftsresultat": -328725, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3820552, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5221}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3825773}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4149278}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922193517 [navn] => HIERONYMUS HEYERDAHLS GATE 1 HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822063772 [oppstartsdato] => 2018-12-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Mauds gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ferd AS", "Postboks 1413 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0115", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?