Index

HIFORM AS

Orgnr: 893638032

mobil: 901 87 940
adresse: Vauerveien 370

id

81748

organisasjonsnummer

893638032

navn

HIFORM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vauerveien 370"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTERØY", "postnummer": "1684", "kommunenummer": "3011"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893638032

navn

HIFORM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vauerveien 370

forradrpostnr

1684

forradrpoststed

VESTERØY

forradrkommnr

3011

forradrkommnavn

HVALER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.02.2009

stiftelsesdato

02.01.2009

tlf

tlf_mobil

901 87 940

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893638032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2422003, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1613126, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 642901}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 970225}}, "journalnr": "2021465149", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893638032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 399557, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -700443}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1213569, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 486439}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 727129}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1613126}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -504361, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 119639}, "driftsresultat": 1072421, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1192060}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1514483, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 247}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1514730}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -442062}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993745766 [navn] => HIFORM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 893638032 [oppstartsdato] => 2009-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vauerveien 370"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTERu00d8Y", "postnummer": "1684", "kommunenummer": "3011"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?