Index

HILLESTAD DIGITAL DESIGN AS

Orgnr: 811593222

adresse: Lyngvegen 2

id

171

organisasjonsnummer

811593222

navn

HILLESTAD DIGITAL DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lyngvegen 2"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ISDALSTØ", "postnummer": "5914", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811593222

navn

HILLESTAD DIGITAL DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lyngvegen 2

forradrpostnr

5914

forradrpoststed

ISDALSTØ

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.03.2013

stiftelsesdato

05.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811593222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2572887, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1315765, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 371345}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 944420}}, "journalnr": "2021562965", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811593222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 400012, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1156555}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -756543}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 915753, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 665753}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 250000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1315765}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 204205, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2025155}, "driftsresultat": 432521, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2457676}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4561, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14942}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10381}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 437081}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911646692 [navn] => HILLESTAD DIGITAL DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811593222 [oppstartsdato] => 2013-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lyngvegen 2"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ISDALSTu00d8", "postnummer": "5914", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?