Index

HILP INVEST AS

Orgnr: 819137412

adresse: Årvollveien 42B

id

17809

organisasjonsnummer

819137412

navn

HILP INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-19

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årvollveien 42B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0590", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819137412

navn

HILP INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årvollveien 42B

forradrpostnr

0590

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.06.2017

stiftelsesdato

19.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819137412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2494777, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1979553, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 901837}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1077716}}, "journalnr": "2021544964", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819137412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1972041, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1937041}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7512, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7512}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1979553}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1288616, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1608}, "driftsresultat": -1608, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1297756, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1297756}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1296148}}]

Reserver mot visning?