Index

HISTORISK TEGL AS

Orgnr: 818608152

adresse: Roald Amundsens vei 130A

id

16365

organisasjonsnummer

818608152

navn

HISTORISK TEGL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Roald Amundsens vei 130A"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "TORP", "postnummer": "1658", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818608152

navn

HISTORISK TEGL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Roald Amundsens vei 130A

forradrpostnr

1658

forradrpoststed

TORP

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.739

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.02.2017

stiftelsesdato

18.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.10.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

818608152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2393115, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2697048, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 327457}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2369591}}, "journalnr": "2021352211", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818608152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2319389, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2289389}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 377659, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 373380}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4279}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2697048}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 574351, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2027669}, "driftsresultat": 737009, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2764678}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -695, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2099}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2794}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 736314}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918666486 [navn] => HISTORISK TEGL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818608152 [oppstartsdato] => 2017-01-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Roald Amundsens vei 130A"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "TORP", "postnummer": "1658", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?