Index

HJELDE UTVIKLING AS

Orgnr: 820363922

adresse: Karisvingen 20

id

21150

organisasjonsnummer

820363922

navn

HJELDE UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-01

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karisvingen 20"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7040", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820363922

navn

HJELDE UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karisvingen 20

forradrpostnr

7040

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.02.2018

stiftelsesdato

29.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820363922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2163059, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 256746, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 254300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2446}}, "journalnr": "2020916515", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820363922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30008, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10578}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 226738, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 226738}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 256746}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5288, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6872}, "driftsresultat": -6872, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6870}}]

Reserver mot visning?