Index

HJERTE FOR ULL AS

Orgnr: 822090052

adresse: Fru Natvigs vei 2

id

26772

organisasjonsnummer

822090052

navn

HJERTE FOR ULL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fru Natvigs vei 2"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SØRUMSAND", "postnummer": "1920", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822090052

navn

HJERTE FOR ULL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fru Natvigs vei 2

forradrpostnr

1920

forradrpoststed

SØRUMSAND

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.01.2019

stiftelsesdato

04.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

822090052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 36750, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 590157, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 590157}}, "journalnr": "2021162516", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822090052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 427519, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 530000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -102481}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 162638, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 162638}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 590157}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -35439, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1000410}, "driftsresultat": -33386, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 967024}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2053, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 114}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2167}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -35439}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922116016 [navn] => HJERTE FOR ULL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 822090052 [oppstartsdato] => 2019-01-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fru Natvigs vei 2"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8RUMSAND", "postnummer": "1920", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?