Index

HJORTERO EIENDOM AS

Orgnr: 820365232

adresse: Voldgata 78A

id

21155

organisasjonsnummer

820365232

navn

HJORTERO EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-01

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Voldgata 78A"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820365232

navn

HJORTERO EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Voldgata 78A

forradrpostnr

2000

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.02.2018

stiftelsesdato

22.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820365232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2370753, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2926690, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2777766}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 148924}}, "journalnr": "2021312202", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820365232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 56627, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 67133}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -10506}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2870064, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 927422}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1942642}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2926690}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9245, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 105703}, "driftsresultat": 74297, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 180000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -71349, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 675}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 72024}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2948}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920478743 [navn] => HJORTERO EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 820365232 [oppstartsdato] => 2018-01-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Voldgata 78A"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?