Index

HL EIENDOM AS

Orgnr: 812106082

adresse: Bjønneveien 9

id

1329

organisasjonsnummer

812106082

navn

HL EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-22

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjønneveien 9"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4879", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812106082

navn

HL EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjønneveien 9

forradrpostnr

4879

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2013

stiftelsesdato

11.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812106082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2347805, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3256466, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3256466}}, "journalnr": "2021275132", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812106082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 62960, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 32960}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3193506, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 943506}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2250000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3256466}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 47438, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1303586}, "driftsresultat": 61088, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1364674}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -272, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 282}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 60816}}]

Reserver mot visning?