Index

HMSUNDT AS

https://www.lynxmedisinske.no

Orgnr: 811759562

tlf: 69 70 12 00
mobil: 459 12 110
webside: www.lynxmedisinske.no
adresse: Industriveien 1

id

536

organisasjonsnummer

811759562

navn

HMSUNDT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-04

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 1"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1614", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-18

hjemmeside

www.lynxmedisinske.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811759562

navn

HMSUNDT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industriveien 1

forradrpostnr

1614

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.04.2013

stiftelsesdato

18.03.2013

tlf

69 70 12 00

tlf_mobil

459 12 110

url

www.lynxmedisinske.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811759562

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1492128, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 353222, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 119972}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 233250}}, "journalnr": "2020205565", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811759562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13149, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -16851}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 340073, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 167144}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 172929}}, "sumEgenkapitalGjeld": 353222}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -135986, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1750401}, "driftsresultat": -173890, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1576511}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -382, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -136}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 246}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -174272}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911801132 [navn] => LYNX MEDISINSKE SENTER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811759562 [oppstartsdato] => 2013-03-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 1"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1614", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => www.lynxmedisinske.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?